Från och med den 1 april 2009 utökas den obligatoriska riskutbildningen till att bli tvådelad. Detta innebär:

  • Del 1 är riskutbildningens nya del. Den omfattar alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.
  • Del 2 är riskutbildningens gamla del. Den omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

Båda delarna måste vara godkända innan du gör kunskapsprov och körprov. Häggviks Trafikskola är godkänd utbildare för riskutbildning 1 av transportstyrelsen. Självklart hjälper vi er även att klara av del 2 av riskutbildningen.

Häggviks trafikskola erbjuder Riskutbildning 1 – den teoretiska delen. Priset är 600 kronor. De ger dig kunskap om och insikt i hur alkohol, andra droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan.
Kravet för att bli godkänd på kursen är att du ska vara aktivt deltagande i de övningar och diskussioner som genomförs.

För ytterligare information och anmälan är ni välkomna att kontakta oss på: 08 – 35 35 35. Anmälningsavgift kan antingen betalas på Bankgiro 5415-6435 eller kontant vid kurstillfället.

OBS! Kom ihåg att ta med legitimation till utbildningen.